جنگ ایبری

جنگ ایبـِری بخشی از جنگ‌های ایران و روم بود که در زمان ساسانیان روی داد.

جنگ ایبری
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
Diptych Barberini Louvre OA9063 whole.jpg
نقشی بر چوب برای جشن گرفتن «پیروزی» یوستی‌نیانوس یکم بر ساسانیان
تاریخ۵۲۶ – ۵۳۲ میلادی
موقعیت
نتایج پیروزی شاهنشاهی ساسانیان
تغییرات
قلمرو
ایبریای قفقاز تحت کنترل ساسانیان باقی ماند. قلمروهای روم شرقی تسخیرشده توسط ساسانیان به ازای باج برگردانده شدند.
طرف‌های درگیر
شاهنشاهی ساسانیان
لخمیان
سابیرها
امپراتوری بیزانس
امپراتوری اکسوم
پادشاهی ایبری
غسانیان
هون‌ها
قبیله کنده
فرماندهان و رهبران
قباد یکم
پیروز
خشایار
هزارفت
باوی
مهر مهرویه
کنارنگ
بارسمانس 
بدخش
منذر بن نعمان سوم
آراتیوس
ژوستین یکم
ژوستینین یکم
بلیساریوس
سیتاس
گریگوری
هرموژن 
فاراس، 
یحیای لیدی
سونیکاس
زات لازستانی یکم
حارث بن جبله
دوروتئوس
دومنتیولوس (اسیر)
حارث بن کنده[۱]

نبردهاویرایش

منابعویرایش

  1. "SASANIAN DYNASTY – Encyclopaedia Iranica". www.iranicaonline.org. Retrieved 25 February 2020.