جهش بدمعنی

جهش بدمعنی یا همان دگرمعنا (انگلیسی: Missense mutation) در علم ژنتیک، نوعی جهش نقطه‌ای است که طی آن، تغییرِ تنها یک نوکلئوتید، سبب می‌شود تا رمز ژنتیکی به‌گونه‌ای عوض شود که یک اسید آمینهٔ کاملاً متفاوت (از آنچه قرار بود ساخته شود) به جای اسید آمینه ی اصلی به وجود آید.[۱] این جهش از نوع «تبادل غیرمترادف» (Nonsynonymous substitution) است.

در این تصویر، نمونه‌ای از یک «جهش بدمعنی» دیده می‌شود. نوکلئوتید «آدنین» با یک نوکلئوتید دیگر (سیتوزین) جایگزین می‌شود. در نتیجه، بجای آنکه اسید آمینهٔ هیستیدین ساخته شود، اسید آمینهٔ پرولین ساخته می‌شود و در بدنهٔ پروتئینِ نهایی، جای می‌گیرد.

در این جهش هم توالی DNA تغییر میکند و هم توالی mRNA. اما تغییری در طولشان ایجاد نمی شود . طول پلی پپتید حاصل نیز بی تغییر خواهد ماند.

منابعویرایش

  1. "Definition of Missense mutation". MedTerms medical dictionary. MedicineNet. 2012-03-19.