در زمان حکومت هائه بورو امپراتور بویو، بویو به دو قسمت دانگ بویو و باک بویو تقسیم شد.

باک بویو به جولبون معروف بود. جولبون از پنج قبیله متحد به نامهای گیرو، بیرو، هوانا، گوانا و یوانا تشکیل شده بود.

جومونگ در سال ۳۷ قبل از میلاد جولبون را پایتخت گوگوریو قرار داد.

گیه روویرایش

گیرو مهم‌ترین قبیله جولبون بود زیرا فرمانروای او یعنی یونتابال

فرمانروای کل جولبون نیز بود. او فرمانروایی بسیار عاقل و زیرک بود.[نیازمند منبع] دانگ بویو سعی می‌کرد جولبون را تحت سلطه بگیرد اما او با تدبیری که اندیشید توانست جولبون را سالم نگه دارد.[نیازمند منبع]او همیشه سعی می‌کرد با دانگ بویو روابط خوبی داشته باشد اما بعد از اینکه او جومونگ را به گیرو آورد روابط گیرو و جولبون با بویو سرد شد و فرمانروایان ترسوی دیگر قبایل جولبون با ایجاد تفرقه اتحاد جولبون را شکسته و یونتابال را برکنار کرده و بیرو را به عنوان مرکز جولبون انتخاب کردند و یونتابال را منزوی کردند.[نیازمند منبع]

بیریوویرایش

رئیس این قبیله فردی به نام سونگ یانگ نام داشت که بسیار مهربان و دلسوز بود پس از اینکه او حکومت جولبون را در دست گرفت گوانا یوانا و هوانا (سه قبیله دیگر) از او حمایت کردند و گیرو را در وضعیت بدی قرار دادند در این وضع بویو با تعیین خراج برای جولبون آنان را مجبور به دادن خراج کرد.[نیازمند منبع]

گوگوریوویرایش

جومونگ وضع بد گیرو را بهبود می‌بخشد و با تسلیم کردن سونگ یانگ جولبون را متحد می‌سازد.[نیازمند منبع] در همین زمان به دلیل متحد شدن جولبون بویو و امپراتوری هان با یکدیگر یکی شده و جولبون را محاصره نظامی و تحریم اقتصادی می‌کنند[نیازمند منبع] سوسونو دختر گو موسئو دانگون با کمک بوویئوم که یک دزد دریایی بود و تسلیم جومونگ شد و با مهارت دریانوردی او توانست تحریم جولبون را بشکند و از جنوب غذا بیاورند [نیازمند منبع]و بلافاصله بعد از شکستن محاصره و تحریم، جومونگ به هیون تو گون یکی از فرمانداری‌های هان رفته وگوگوریو را ایجاد و با دختر گو موسئو دانگون یعنی سوسونو ازدواج میکندو او را همسر دوم خود قرار می‌دهد. او گیرو را پایتخت جولبون قرار داد و نامش را جولبون سئونگ تعیین کرد.[نیازمند منبع]

باکجهویرایش

سوسونو با فرزندانش گوگوریو را ترک کرد و توانست کشور جدیدی به نام باکجه را تأسیس کند. باگجه توسط فرزند سوم پادشاه جومونگ اونجو تأسیس گشت و هشت سال قبل از نابودی گوگوریو نابود گشت.

منابعویرایش

imbc