جیونگ گی یئونگ گوجوسان

پادشاه جیونگ گی یئونگ هجدهمین پادشاه گیجا چوسان بود. او از ۷۲۲ قبل از میلاد تا ۷۰۳ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام شخصی او گول (هانگول: 궐، هانجا: 闕) بود. بعد از او ناک سیونگ به سلطنت رسید.

جیونگ گی یئونگ گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationJeonggyeong Wang
McCune–ReischauerChŏnggyŏng Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

جیونگ گی یئونگ
گوجوسان
  مرگ: ۷۰۳ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد از موسیونگ
پادشاه گوجوسان۷۲۲ قبل از میلاد _ ۷۰۳ قبل از میلاد
پیش از ناک سیونگ