جی‌وای زن برزنجیر


جی‌وای زن برزنجیر
Missing image removed:
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی آندرومدا (صورت فلکی)
بعد ۰۱h ۳۸m ۳۱.۸s
میل +۴۵° ۲۳′ ۵۹″
قدر ظاهری (V)۶.۳۶m
مشخصات
ردهB9 pe
راهنمای رنگ U-B-0.1
راهنمای رنگ B-V0.04
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۳ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۱۶.۲۱ mas/yr
Dec.: ۰.۵۹ mas/yr
اختلاف منظر (π)۷.۱۷ mas
فاصله۱۴۰ pc
قدر مطلق (MV)۰.۶۴
جزئیات
جرم۱۸ M
شعاع۷ R
درخشندگی۲۰,۰۰۰ L
دما۱۰,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ K
سن? سال
نام‌گذاری‌های دیگر
BD +44°341, HD 9996,
منابع
سیمباداطلاعات

جی‌وای زن برزنجیر یک ستاره است که در صورت فلکی آندرومدا قرار دارد.

منابعویرایش