حزب سبزهای ایران

حزب سبزهای ایران حزبی سیاسی و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است.

حزب سبزهای ایران

این حزب خود را حزبی سیاسی و اجتماعی می‌نامد که در دفاع از محیط زیست سراسر ایران شکل گرفته‌است اما علاوه بر مسائل اکولوژیکی و زیست محیطی، به نوع و سیستم سیاسی اقتصادی ایران نیز توجه دارد.

این حزب برنامه‌ای تلویزیونی به نام "نگاه سبز" را تهیه و تولید می‌کند.

از شعارهای اصلی این حزب «آزادی و سبزی، رفاه و آبادانی» و «پیش به سوی ایجاد مجلس موسسان» است.

پیوند به بیرونویرایش