حزب میهن یکی از احزاب ملی‌گرای ایران بود که پس از برکناری رضا شاه از قدرت در دهه ۱۳۳۰ش و آغاز پهلوی دوم شکل گرفت. این حزب از ائتلاف ۳ حزب هم‌مسلک دیگر پیکار، استقلال و میهن پرستان به رهبری کریم سنجابی به وجود آمد.

حزب میهن
رهبرکریم سنجابی
انحلال و برچینش۱۳۲۴
ادغام ازپیکار، استقلال و میهن پرستان
ادغام دربا حزب ایران
روزنامهایران ما[۱]
مرام سیاسیملی‌گرایی ایرانی

ادغام با حزب ایران

احزاب ناسیونالیست و سوسیال مانند حزب استقلال (ایران) به رهبری عبدالقدیر آزاد، حزب پیکار به رهبری خسرو اقبال، محمود تفضلی و حزب میهن پرستان به رهبری کریم سنجابی در سال ۱۳۲۳ تحت عنوان «حزب میهن» در یکدیگر ادغام شده و یک حزب واحد را تشکیل می‌دهند اما پس از آن در برخی از شهرستان‌ها برخی از شعبه‌های احزاب موتلف به حزب توده می‌پیوندند و بحران حزب جدید را فرا می‌گیرد.

در خرداد ماه سال ۱۳۲۴ حزب میهن به رهبری کریم سنجابی با حزب ایران ائتلاف کرده و با پیوستن این حزب به حزب ایران، مجموعه دارای شعبه‌هایی در خارج از تهران گردید که باعث گسترش آن شد.[۲]

منابع

  1. Parvin, Nassereddin. "IRĀN-E MĀ". In Yarshater, Ehsan. دانشنامه ایرانیکا. Bibliotheca Persica Press. Retrieved August 1, 2016.
  2. حزب ایران ۱۳۲۳–۱۳۳۲ به کوشش مسعود کوهستانی نژاد- نشر شیرازه ۱۳۷۹ص ۷۰الی ص۷۲