حساب (با حسابان اشتباه نشود) ) (معادل انگلیسی آن یعنی Arithmetic از یونانی ἀριθμός با تلفظ arithmos، به معنای "عدد" و τική [τέχνη]، با تلفظ tiké [téchne] به معنای "هنر" می آید) شاخه ای از ریاضیات است که شامل مطالعه اعداد، بخصوص خواص عملیات سنتی روی آن ها یعنی جمع، تفاضل، ضرب و تقسیم می باشد. حساب قسمت مقدماتی نظریه اعداد می باشد و نظریه اعداد امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین شاخه های ریاضیات (که جایگاه آن در بالاترین قسمت درخت تقسیم بندی گرایش های ریاضی قرار دارد) در نظر گرفته می شود. در کنار نظریه اعداد جبر، هندسه و آنالیز نیز جزو این شاخه های اصلی قرار دارند. عبارت حساب و حساب مرتبه بالاتر تا اوایل قرن بیستم به عنوان کلمه هم معنی نظریه اعداد به کار برده می شد و هنوز هم برای اشاره به قسمت اعظم نظریه اعداد به کار برده می شود. [۱]

یادداشت هاویرایش

  1. Davenport, Harold, The Higher Arithmetic: An Introduction to the Theory of Numbers (7th ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1999, شابک ‎۰-۵۲۱-۶۳۴۴۶-۶.

منابعویرایش