دارکوبیان
Grünspecht Picus viridis.jpg
دارکوبیان، Picinae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دهان‌دومیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پرندگان
زیررده: نوآروارگان
بالاراسته: نوپرندگان
راسته: دارکوب‌سانان
تیره: دارکوب

دارکوبیان (نام علمی: Picinae) نام یک زیرخانواده از تیره دارکوب است.

منابعویرایش