باز کردن منو اصلی

دانشنامه جهان یک دائرةالمعارف علوم طبیعی و تشریح، یک کتاب چند دانشی است که بیشتر دربارهٔ آثار آسمانی سخن می‌گوید. مؤلف کتاب غیاث‌الدین علی بن علی امیران حسینی اصفهانی است و دانشنامه را در سال ۸۷۹ قمری در شهر بدخشان نوشته‌است. این کتاب یکی از دانشنامه‌های فارسی در سده ۹ق/۱۵م بشمارمی‌آید. چاپ این اثر در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات کتابخانه مجلس انجام شده‌است.[۱][۲]

دانشنامه جهان
نویسندهغیاث‌الدین امیران حسینی اصفهانی
ناشرانتشارات کتابخانه مجلس
تاریخ نشر۱۳۹۳
موضوعدانشنامه فارسی ۹ق/۱۵م
زبانفارسی
نوع رسانهچاپی

چند صفحه از این کتاب دربارهٔ کشف آب‌های زیرزمینی بحث شده‌است.

تقسیم‌بندی کتابویرایش

این کتاب دارای ده فصل، بیست اصل، چهار نتیجه و یک خاتمه است.

فصل‌های کتابویرایش

 • در بیان پدید آمدن عقل کل و نفس کل به سبیل اجمال
 • در بیان پدید آمدن افلاک و ترتیب ایشان
 • در بیان گردش افلاک و مدت دور هر یک
 • در بیان پیدا شدن عناصر و مکان هر یک
 • در بیان تقسیم عناصر
 • در کیفیاتی که لازم عناصر هستند
 • در بیان طبقات عناصر.
 • در بیان شکل افلاک و عناصر و چگونگی ایستادن زمین
 • در بیان معنی و حقیقت جسم.
 • در تقسیم جسم بسیط و مرکب

اصل‌هاویرایش

نتیجه‌هاویرایش

 • نتیجه اول در پیدا شدن معادن که اقسام آن حجریاتست
 • نتیجه دوم در پیدا شدن نباتات و نفس و قوای آن
 • نتیجه سوم در پیدا شدن حیوانات
 • نتیجه چهارم در پیدا شدن انسان و بسیاری از نکات

خاتمهویرایش

و بالاخره، خاتمه که دارای ۳۰ «وصله» است تشریح قانون ابن سینا را به اختصار ترجمه کرده‌است.

منابعویرایش