دانشنامه جهان

دانشنامه جهان یک دائرةالمعارف علوم طبیعی و تشریح، یک کتاب چند دانشی است که بیشتر دربارهٔ آثار آسمانی سخن می‌گوید. مؤلف کتاب غیاث‌الدین علی بن علی امیران حسینی اصفهانی است و دانشنامه را در سال ۸۷۹ قمری در شهر بدخشان نوشته‌است. این کتاب یکی از دانشنامه‌های فارسی در سده ۹ق/۱۵م بشمارمی‌آید. چاپ این اثر در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات کتابخانه مجلس انجام شده‌است.[۱][۲]

دانشنامه جهان
نویسنده(ها)غیاث‌الدین امیران حسینی اصفهانی
زبانفارسی
موضوع(ها)دانشنامه فارسی ۹ق/۱۵م
ناشرانتشارات کتابخانه مجلس
تاریخ نشر
۱۳۹۳
گونه رسانهچاپی

چند صفحه از این کتاب دربارهٔ کشف آب‌های زیرزمینی بحث شده‌است.

تقسیم‌بندی کتابویرایش

این کتاب دارای ده فصل، بیست اصل، چهار نتیجه و یک خاتمه است.

فصل‌های کتابویرایش

 • در بیان پدید آمدن عقل کل و نفس کل به سبیل اجمال
 • در بیان پدید آمدن افلاک و ترتیب ایشان
 • در بیان گردش افلاک و مدت دور هر یک
 • در بیان پیدا شدن عناصر و مکان هر یک
 • در بیان تقسیم عناصر
 • در کیفیاتی که لازم عناصر هستند
 • در بیان طبقات عناصر.
 • در بیان شکل افلاک و عناصر و چگونگی ایستادن زمین
 • در بیان معنی و حقیقت جسم.
 • در تقسیم جسم بسیط و مرکب

اصل‌هاویرایش

نتیجه‌هاویرایش

 • نتیجه اول در پیدا شدن معادن که اقسام آن حجریاتست
 • نتیجه دوم در پیدا شدن نباتات و نفس و قوای آن
 • نتیجه سوم در پیدا شدن حیوانات
 • نتیجه چهارم در پیدا شدن انسان و بسیاری از نکات

خاتمهویرایش

و بالاخره، خاتمه که دارای ۳۰ «وصله» است تشریح قانون ابن سینا را به اختصار ترجمه کرده‌است.

منابعویرایش