داوود شراره

(تغییرمسیر از داوود اردلان)

داوود شراره یا داوود شراره‌ها نام مستعار خواننده‌ای است که ترانه‌های آلبوم شراره‌های آفتاب را خوانده‌است. نام واقعی وی داوود اردلان عنوان شده که زندانی سیاسی رژیم پهلوی و عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بوده‌است و به دلیل ناشناخته بودن، به نام داوود شراره‌ها شناخته می‌شود.[۱]

هویت داوود شراره‌هاویرایش

بیژن باران از اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران نام وی را داوود اردلان دانسته و اشاره کرده که وی زندانی سیاسی دوران محمدرضاشاه پهلوی بوده که در سال ۱۳۵۲ به خاطر رابطه با سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در زندان بوده‌است.[۱] وی دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) بوده و در سال ۱۳۵۳ با عباس سماکار هم‌بند بوده‌است. به گفتهٔ بیژن باران وی پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۵۶ به لندن رفته و با جریان موسوم به «هنر و ادبیات بالنده» به همکاری پرداخته‌است.[۲]

داوود شراره‌ها در آذر ۱۳۵۷ در واشینگتن با همکاری کنفدراسیون دانشجویان ایرانی-هوادار سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران سرودهای آلبوم شراره‌های آفتاب را خواند. این آلبوم به آهنگسازی مهرداد بران به صورت نوار کاست وارد ایران شد و در مدت کوتاهی ۲/۲ میلیون نسخه از آن توسط سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران تکثیر و در سراسر ایران توزیع شد. همچنین سرودهای آن به صورت پی در پی از رادیو انقلاب که مدت کوتاهی در دست چریک‌های فدایی بود پخش می‌شد و علاوه بر آن هواداران سازمان و دوستداران آلبوم نیز آن را کپی و دست به دست می‌کردند. اشعار این سرودها عمدتاً توسط سعید سلطان‌پور در زندان محمدرضاشاه پهلوی سروده شده‌است. در برخی از ترانه‌ها گروه کر دانشجویان دانشگاه واشینگتن صدای وی را همراهی می‌کند.[۲]

پانویسویرایش