دهستان خسروبیگ

دهستان خسروبیگ یکی از دهستان‌های بخش میلاجرد شهرستان کمیجان استان مرکزی می‌باشد.

خسروبیگ
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانمرکزی
شهرستانکمیجان
بخشمیلاجرد


این دهستان بیش از هشتصد خانوار دارد. و در مشرق شهرستان کمیجان قرار دارد و از مغرب به استان همدان منتهی می‌شود.