باز کردن منو اصلی


دهستان مزرعه نو دهستانی در بخش مرکزی شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی ایران است.

مزرعه نو
اطلاعات کلی
کشور  ایران
استان مرکزی
شهرستان آشتیان
بخش بخش مرکزی شهرستان آشتیان