باز کردن منو اصلی


دهستان مزرعه نو دهستانی در بخش مرکزی شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی ایران است.

مزرعه نو
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانمرکزی
شهرستانآشتیان
بخشبخش مرکزی شهرستان آشتیان