دهه ۶۶۰ (میلادی)


دهه ۶۶۰ (میلادی) دهه شصت و ششم تقویم میلادی است.

سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۶۳۰  ۶۴۰  ۶۵۰  ۶۶۰  ۶۷۰  ۶۸۰  ۶۹۰ 

سال: ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

سال ۶۶۸ میلادی : سقوط گوگوریوی بزرگ

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش