ذنب‌الجدی


ذنب‌الجدی
Capricornus constellation map.png
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی بزغاله
بعد ۲۱h ۴۷m ۰۳s
میل ‏ ۳۸″ ۰۷′ ‎−۱۶°
قدر ظاهری (V)۲.۸۵
مشخصات
ردهA7III
راهنمای رنگ U-B0.08
راهنمای رنگ B-V0.30
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۰.۲ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۲۶۳.۲۶ mas/yr
Dec.: -۲۹۶.۲۳ mas/yr
اختلاف منظر (π)۸۴.۵۸ mas
فاصله~۱۱ pc
قدر مطلق (MV)۲.۴۹
جزئیات
جرم۰.۶۱-۱.۲۵ M
شعاع۱.۶۴ R
درخشندگی۸.۵ L
دما۷,۷۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
Deneb Algedi, Scheddi, 49 Capricorni, GJ 837, HR 8322, BD−16°5943, HD 207098, GCTP 5258.00, SAO 164644, FK5 819, HIP 107556, GC 30491, ADS 15314, CCDM 21470-1607
منابع
سیمباداطلاعات

ذَنَب‌الَجدْیْ (دُنب بزغاله) یا دلتا بزغاله یک ستاره است که در صورت فلکی بزغاله قرار دارد.

منابعویرایش