رده:امپراتوری استعماری فرانسه در دهه ۱۷۸۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۷۸۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه هستند.