رده:ترانه‌های ۱۹۷۲ (میلادی)

ترانه‌های نوشته‌شده یا تولیدشده در سال ۱۹۷۲ میلادی.