فردگرایی در تقابل است با دولت انداموار.

زیررده‌ها

این ۱۴ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۱۴ زیررده است.

آ

ا

ح

خ

س

ع

ف

ل

ن