عوام‌گرایی در تقابل است با دولت انداموار.

زیررده‌ها

این ۶ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۶ زیررده است.

پ

ج

ح

ع

ک