رده:ورزش اروپا در ۱۹۹۶ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی پیرامون ورزش در اروپا در سال ۱۹۹۶ میلادی است.