رده:ورزش اروپا در ۱۹۹۷ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی پیرامون ورزش در اروپا در سال ۱۹۹۷ میلادی است.