رده:ورزش اروپا در ۲۰۰۱ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی پیرامون ورزش در اروپا در سال ۲۰۰۱ میلادی است.