رده:ورزش اروپا در ۲۰۰۹ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی پیرامون ورزش در اروپا در سال ۲۰۰۹ میلادی است.