رده:ورزش اروپا در ۲۰۰۶ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی پیرامون ورزش در اروپا در سال ۲۰۰۶ میلادی است.