رده:ورزش اروپا در ۲۰۰۵ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی پیرامون ورزش در اروپا در سال ۲۰۰۵ میلادی است.