رده:ورزش اروپا در ۲۰۰۴ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی پیرامون ورزش در اروپا در سال ۲۰۰۴ میلادی است.