رده:ورزش در ۲۰۰۱ (میلادی) بر پایه قاره

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً با ورزش در سال ۲۰۰۱ میلادی بر پایه قاره مرتبط هستند.