رده:کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دهه ۱۹۲۰ (میلادی)

این رده برای کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی است. یعنی سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۹.