رده:کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دهه ۱۸۹۰ (میلادی)

این رده برای کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دههٔ ۱۸۹۰ میلادی است. یعنی سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۹.