رفتار آمیبی یا جاندار آمیب شکل (انگلیسی: Amoeba) به تیپ یاخته یا جانداری گفته می‌شود که می‌تواند شکل خود را تغییر دهد به ویژه با گستراندن پای کاذب. آمیب‌ها یک آرایه‌شناسی واحد نیستند بلکه در همه نسب‌های عمدهٔ جانداران یوکاریوت وجود داشته‌اند. یاخته‌های آمیب شکل تنها در دستهٔ پروتوزوآ نیستند بلکه در قارچ‌ها، جلبک‌ها و جانوران نیز وجود دارند.

طبقه‌بندی

ویرایش

طبقه‌بندی‌های جدید جاندارانِ آمیب‌شکل را دسته‌های زیر قرار داده‌اند:

سرگروه گروه‌ها و سرده‌های عمده توصیف
آمیبوزوا
  • پاهای کاذب لوبوسا: کند هستند و ممکن یک یا چند پا در هر یاخته باشد، که معمولاً شامل یک لایه اکتوپلاسم تمیز در اطراف اندوپلاسم دانه‌دانه‌تر است.
ریزاریا
  • پاهای کاذب فیلوسا: باریک و نواری هستند. بیشتر آمیب‌های فیلوسا، از جمله، همهٔ آنهایی که پوسته تولید می‌کنند، در گروه دنبی‌زیان قرار می‌گیرند همراه با تاژک‌داران گوناگونی که آمیبی شکل هستند.
  • پاهای کاذب اندومیکسا (Endomyxa): پاهای کاذب آنها زواید سیتوپلاسمی است که شاخه زده و ترکیب می‌شوند تا یک شبکه تشکیل دهند. آنها بیشتر در میان روزن‌داران یافت می‌شوند، گروه بزرگی از آغازیان دریایی که عموماً پوسته‌هایی چندجداره تولید می‌کنند.
  • شعاعیان زیرمجموعه‌ای از actinopods هستند که اکنون با ریزاریا طبقه‌بندی می‌شوند.
برون‌کافتگان
حبابچه‌داران رنگی ناجورتاژکان: Hyalodiscus, Labyrinthula
حبابچه‌داران: Pfiesteria
Nucleariid Micronuclearia, Nuclearia
طبقه‌بندی نشده/
نامشخص
رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، یوداموبا بوتچلی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، Pontifex, Protonaegleria, رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی، رفتار آمیبی

منابع

ویرایش
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Park, J. S.; Simpson, A. G. B.; Brown, S.; Cho, B. C. (2009). "Ultrastructure and Molecular Phylogeny of two Heterolobosean Amoebae, Euplaesiobystra hypersalinica gen. Et sp. Nov. And Tulamoeba peronaphora gen. Et sp. Nov. , Isolated from an Extremely Hypersaline Habitat". Protist. 160 (2): 265–283. doi:10.1016/j.protis.2008.10.002. PMID 19121603.

الگو:بیماری‌های آمیبی