رو تاج شمالی

رو تاج شمالی یک ستاره است که در صورت فلکی تاج شمالی قرار دارد.

رو تاج شمالی
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000.0      اعتدال J2000.0
صورت فلکی تاج شمالی
بعد ۱۶h ۰۱m ۰۲.۶۶s
میل ‏۱۲.۶″۱۸′‎+۳۳°
قدر ظاهری (ع) ۵.۴
مشخصات
نوع طیف G0-2Va
شاخص رنگ B−V 0.61
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۱۸.۴ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۱۹۶.۶۳ ± ۰.۲۴ mas/yr
میل: -۷۷۳.۰۲ ± ۰.۲۱ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۵۸.۰۲ mas
قدر مطلق (MV)۶.۰۴
جزئیات
جرم۰.۹۵ M
شعاع۱.۲۸۷ ± ۰.۰۸۴ R
درخشندگی۱.۸ L
سن۶ billion سال
نام‌گذاری‌های دیگر
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابع