رژیم اودا (به ژاپنی: 織田政権) یک رژیم سامورایی است که از به قدرت رسیدن اودا نوبوناگا از سال ۱۵۷۳ (در واقع از ۱۵۶۸ و به پایتخت رسیدن نوبوناگا) تا ۱۵۸۵ برقرار بود. در این رژیم به ترتیب اودا نوبوناگا پسرارشدش اودا نوبوهیده و نوه نوبوناگا بنام اودا هیده‌نوبو قدرت را در دست داشتند.

مون خاندان اودا

فهرست رژیم‌های سامورایی

به نوعی رژیم مرکزی

منابع