رژیم سامورایی

رژیم سامورایی (به ژاپنی: 武家政権) در تاریخ ژاپن به در دست گرفتن قدرت توسط سامورایی‌ها از نیمه دوم دوره هی‌آن تا پایان دوره ادو گفته می‌شود.

مون خاندان میوشی

فهرست رژیم‌های سامورایی

منابع