ریاضی فیزیک

یکی از رشته‌های دانشگاهی وابسته به ریاضی

رشته وسیع و قدیمی فیزیک ریاضی (Mathematical physics) به اعمال ریاضیات بر مسائل دانش فیزیک و نیز ابداع شیوه‌های مناسب ریاضی جهت تنظیم نظریّه‌های گوناگون در فیزیک می‌پردازد. در واقع، فیزیک ریاضی را می‌توان بستری گسترده برای فیزیک نظری و فیزیک محاسباتی به حساب آورد.به بیانی دیگر می توان گفت که ریاضی چارچوبی برای فیزیک است که این چارچوب در فیزیک ریاضی اعمال می شود.

An example of mathematical physics: solutions of Schrödinger's equation for quantum harmonic oscillators (left) with their amplitudes (right).

تاریخچه

دیر زمانی است که بشر ریاضیات را در تبیین و روشن‌سازی اشیاء و پدیده‌های جهان فیزیکی به خدمت گرفته‌است.

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون

  • محمد خرمی. «فیزیک‌ریاضی چیست؟» (PDF).
  • وب‌گاه انجمن بین‌المللی فیزیک ریاضی