باز کردن منو اصلی

زبان‌های قپچاق زیرشاخه‌ای از خانواده زبان‌های ترکی است که تقریباً دارای ۲۶-۲۸ صحبت‌کننده در آسیای میانه و اروپای شرقی، از اوکراین تا چین است.

قپچاق
ترکی شمال‌غربی
اقوام:قپچاق‌ها
پراکنش:
تبار:ترکی
زیرگروه‌ها:
قپچاق–بولگار
قپچاق–کومان
قپچاق–نوقایی
قرقیز–قپچاق
Map-Kypchak Language World.png

 قپچاق–بولگار   قپچاق–کومان   قپچاق–نوقایی و قرقیز–قپچاق 

ویژگی‌های زبانیویرایش

زبان‌های قپچاق دارای ویژگی‌های مشترک استند که باعث شده زبان‌شناسان آن‌ها را باهم دسته‌بندی کنند. بعضی از این ویژگی‌ها داخل زبان‌های ترکی دیگر شده؛ ویژگی‌های دیگر در زبان‌های قپچاق منحصر بفرد است.

دسته‌بندیویرایش

زبان‌های قپچاق براساس جغرافیا و ویژگی‌های مشترک به چهار بخش تقسیم شده‌اند. هنوز هم به این زبان‌های پررنگ صحبت می‌شود.

نیاترکی ترکی عام قپچاقی قپچاق–بولگار (اورالی، اورال–خزری)
قپچاق–کومان (پنتی–خزری)
قپچاق–نوقایی (ارال-خزری)
قرقیز–قپچاقی
قپچاق جنوبی

منابعویرایش