زبان اکسترمادورایی

زبان اکسترمادورایی از زبانهای رایج در کشور اسپانیاست که در منطقهٔ خودمختار اکسترمادورا در نزدیکی مرز پرتغال بدان تکلم می‌شود. شمار کل گویشوران این زبان را در حدود دویست هزار نفر برآورد کرده‌اند[۲].زبان اسپانیایی با لهجه‌ای خاص نیز در اکسترمادورا رایج است و نزدیکی این دو زبان موجب شده تا زبان اکسترمادورایی بعنوان گویشی از اسپانیایی قلمداد شود[۳].

اکسترمادورایی
estremeñu
زبان بومی در اسپانیا
منطقهمنطقه خودمختار اکسترمادورا
شمار گویشوران
۲۰۰٬۰۰۰[۱]  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹roa
ایزو ۳–۶۳۹ext

واژگان ویرایش

Latin Italian French Spanish Portuguese Extremaduran فارسی
altum alto haut alto alto artu بلند
quasi quasi presque casi quase cuasi, abati گاهی/اغلب
dicere dire dire decir [de'θir] dizer izil [i'ðil] گفتن
facere fare faire hacer [a'θer] fazer hazel [ha'ðel] کردن
focum fuoco feu fuego fogo huegu آتش
flammam fiamma flamme llama chama flama شعله/زبانه آتش
legere leggere lire leer ler leyel خواندن
linguam lingua langue lengua língua luenga زبان
lumbum lombo lombe lomo lombo lombu پهلو
matrem madre mère madre mãe mairi مادر
mirulum merlo merle mirlo melro mielra توکا
monstrare mostrare montrer mostrar mostrar muestral نمایاندن
nostrum nostro notre nuestro nosso muestru/nuestru مال ما
tussem tosse toux tos tosse tossi سرفه

نمونه زبانی ویرایش

Extremaduran Spanish Persian
El estremeñu es una luenga palrá nel noroesti de la comuniá autónoma d'Estremaúra. El extremeño es una lengua hablada en el noroeste de la comunidad autónoma de Extremadura. اکسترمادورایی زبانی است که در شمال باختری ناحیه خودمختار اکسترمادورا بدان تکلم می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش