باز کردن منو اصلی

زبان هیری موتو یکی از زبان‌های رسمی پاپوآ گینه نو است. این زبان ساده‌شدهٔ زبان موتو از خانوادهٔ زبان‌های آسترونزیایی است. هیرو موتو مشخصه‌هایی هم از یک نیم‌زبان و هم کریول را دارامی‌باشد. با این‌که این زبان ساده‌شدهٔ زبان موتو است و با وجود شباهت‌های واژگانی و خاستگاه نحوی مشترک، به علت تفاوت‌های دستوری و واج‌شناسی، درک زبان متقابل برای گویشوران این دو زبان دشوار است. در سال‌های گذشته استفاده از دو زبان انگلیسی و توک پیسین، کاربرد هیری موتو را کاهش داده‌است.

هیری موتو
Police Motu
منطقهپاپوآ گینه نو
تعداد گویشوران
ناشناخته (بسیار اندک
۱۲۰هزار تن به عنوان زبان دوم اشاره‌شده 1992)[۱]
ساده‌شدهٔ زبان موتو
(از خانوادهٔ زبان‌های استرونزیایی)
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
 پاپوآ گینه نو
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۱ho
ایزو ۶۳۹-۲hmo
ایزو ۶۳۹-۳hmo

منابعویرایش

  1. هیری موتو در اتنولوگ (ویرایش ۱۷ام، ۲۰۱۳)

Wikipedia contributors, "Hiri Motu language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiri_Motu_language&oldid=613700416 (accessed September 3, 2014).