باز کردن منو اصلی

آل زبیر

از خاندان‌های مشهور تاریخ اسلام
(تغییرمسیر از زبیریان)

آل زبیر یا (زبیریان) که این سلسله توسط پسر ارشد زبیر بن عوام بن خولید بن اسد پایه گذاری شدکه هشت سال بیشتر دوام نیاورد. زبیر پسرعمه و صحابی محمد بن عبدالله و برادرزاده ی عایشه ، همسر محمد بن عبدالله بود. پس از شهادت حسین بن علی ، عبدالله بن زبیربه بهانه ی خونخواهی حسین بن علی قیام کرد و خود را خلیفه خواند. مختارثقفی که از زندان کوفه فرارکرده بود خود را به مکه رساند و با ابن زبیر بیعت کرد. مختار به مدت سه سال سپه سالار لشکر حجاز شد. درمدتی که مختار در‌مکه بود. یزید سپاهی تشکیل داد تا به مدینه و مکه حمله کند. سپاه بی شمار یزید بن معاویة درمدینه قتل عام کردند و به مکه هجوم آوردند. وقتی به مکه رسیدند به سد بزرگ مختار بن ابی عبید ثقفی، خوارج و لشکر حجاز‌ برخوردند. در روز اول جنگ، جنگ تن به تن بین دو لشکر اتفاق افتاد و یکی از پسران زبیر به نام منذر بن زبیر کشته شد پس از پسر زبیر، مختار به میدان رفت و چنان ضربه شستی به شامیان نشان داد که شامیان می خواستند ازجنگ صرف نظر کنند. درشب همان روز به دستور حصین بن نمیر فرمانده ی لشکر شام با منجنیق مکه را در هم کوفتند. فردای آن روز یعنی در روز دوم نبرد شام و حجاز خبر مرگ یزید بن معاویه به هر دو لشکر رسید و شامیان ترسیدند و جنگ را به حجازیان وا نهادند. حکومت زبیریان اوج گرفت و سپاهی بی شمار تشکیل داد تا بروند به کوفه و مختارثقفی را بکشند. فرمانده ی لشکر حجاز در نبرد با مختار، مصعب بن زبیر بود. او ماموریت داشت تا سر مختار را به حجاز برای خلیفه حجازی بفرستد. پس از کشتن مختار سردار بزرگ علوی، لشکر حجاز به مکه برگشتند. بعد از چند سال حجاج بن یوسف ثقفی به کوفه حمله کرد و مصعب بن زبیر را کشت و سرش را برای عبدالملک بن مروان فرستاد و کاخ کوفه را ویران کرد. سرانجام حجاج بن یوسف به دستور عبدالملک بن مروان باسپاهی بی شمار به حجاز تاخت و با منجنیق مکه و کعبه را ویران کردند و عبدالله بن زبیر را که در کعبه پناه برده بود را گردن زدند و سرانجام حکومت آل زبیر از بین رفت.

محتویات

درج بندویرایش

درج بندویرایش


پانویسویرایش

منابعویرایش

  • فلاح‌زاده، احمد (پاییز و زمستان ۱۳۸۹). «جایگاه و نقش آل زبیر در تاریخ اسلام». تاریخ اسلام. قم (۴۳–۴۴): ۱۲۱–۱۷۲.