مصعب بن زبیر

جنایتکاران زبیری مسلک

ٔمُصعَب بن زبیر فرزند زبیر بن عوام، (۲۷_ ۷۱ ه.ق) یکی از فرماندهان نظامی‌ بود که در فتنه دوم نقش داشتند. پدر او زبیر، یکی از صحابه‌های پیامبر اسلام، محمد بود. او برادر کوچکتر عبدالله بن زبیر بود که در فتنه دوم خود را خلیفه نامید. پس از استقرار عبدالله در مکه و ادعای خلافت، مصعب به سوی فلسطین که در کنترل امویان بود حمله برد که موفقیتی به دست نیاورد. سپس او به فرمانداری بصره رسید که از سال ۶۸۶ تا ۶۹۱ به درازا انجامید. او قیام مختار ثقفی، از حامیان خاندان علی را در طی محاصره کوفه شکست داد و او را در سال ۶۸۷ کشت و همهٔ عراق را به زیر کنترل خود درآورد. عبدالله به دلیل سیاست‌های مصعب، او را از فرمانداری عراق کنار زد، ولی پس از مدتی این جایگاه را دوباره به او بخشید. او پس از چهار سال در نبرد دیرالجثالیق به دست نیروهای اموی شکست خورد و کشته شد. او در هنگام مرگ ۴۷ سال داشت.

ابوعیسی مصعب بن زبیر بن عوام
زادهٔ۶۴۷
درگذشتاکتبر ۶۹۱ (ح ۴۴ سال)
دیرالجثالیق، عراق
دورانخلافت اموی
فتنه دوم
شناخته‌شده برایفرماندار زبیری عراق (۶۸۶–۶۹۱)
مخالف(ها)مختار ثقفی
عبدالملک بن مروان
همسر(ها)عایشه بنت طلحه
سکینه بنت حسین
راحله بنت قاسم
والدین
خویشاوندانعبدالله بن زبیر (برادر)
عروة بن زبیر (برادر) جعفر بن زبیر (برادر)
پیشینه نظامی
وفاداریزبیریان
جنگ‌ها و عملیات‌هافتنه دوم
نام مصعب ابن زبیر

منابع ویرایش