سای۲ ارابه‌ران


سای۲ ارابه‌ران
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۶h ۳۹m ۱۹.۸۲۶۳s
میل +۴۲° ۲۹′ ۱۹.۹۵۷″
قدر ظاهری (V)۴.۷۹۹
مشخصات
ردهK3Iab:
راهنمای رنگ U-B1.29
راهنمای رنگ B-V1.23
راهنمای رنگ R-I0.6
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۱۶.۹ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۰.۹۷ mas/yr
Dec.: -۵۵.۶۵ mas/yr
اختلاف منظر (π)۷.۵۴ mas
قدر مطلق (MV)۶.۰۴۴
جزئیات
جرم۰.۸ M
شعاع۰.۹ R
درخشندگی۰.۴ L
دما۳,۵۰۰–۵,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
50 Aurigae, SAO 41239, BD+42° 1585, HD 47174, HIP 31832, HR 2427.
منابع
سیمباداطلاعات

سای۲ ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش