سبزدشت کوهستانی آناتولی شرقی

سبزدشت کوهستانی آناتولی شرقی (انگلیسی: Eastern Anatolian montane steppe‎) یک ناحیه بوم‌شناختی دیرینه‌قطبی در قسمت شرقی آناتولی است. این سبزدشت (استپ) بخشی است از زیست‌بوم چمنزارها، گرم‌دشت‌ها و درختچه‌زارهای معتدله.

سبزدشت کوهستانی آناتولی شرقی بخش از شرق ترکیه و بخش‌هایی از ارمنستان و شمال غرب ایران را دربر می‌گیرد.

منابعویرایش