سرخرگ پشت‌زانویی

(تغییرمسیر از سرخرگ پوپلیتئال)

سرخرگ پشت‌زانویی یا شریان پوپلیتئال (انگلیسی: Popliteal artery‎) ادامهٔ سرخرگ رانی (فمورال سطحی) است و در محلی عمقی پشت زانو قرار گرفته‌است.

سرخرگ پشت‌زانویی
Popliteal artery.png
The arteries of the gluteal and posterior femoral regions. (Popliteal labeled at bottom center.)
Gray609.png
Lymph glands of popliteal fossa.
جزئیات
لاتینarteria poplitea
خاستگاه
سرخرگ رانی
شاخه‌ها
سرخرگ درشت‌نی قدامی,
سرخرگ درشت‌نی خلفی,
sural, superior genicular (medial, lateral), middle genicular, inferior genicular (medial, lateral)
سیاهرگ پشت‌زانویی
شناسه‌ها
فهرست گریp.۶۳۲
سرعنوان پزشکیA07.231.114.681
دورلندز
/السویر
a_61/۱۲۱۵۵۵۳۹
واژگان آناتومیA12.2.16.033
اف‌ام‌اِی77155
واژگان کالبدشناسی

سرخرگ رانی پس از سوراخ اداکتور، سرخرگ پشت‌زانویی نام دارد. این سرخرگ در کنار تحتانی عضلهٔ پوپلیتئوس (عضله‌ای که در کف حفرهٔ پوپلیتئال قرار دارد) به دو شاخهٔ شریان تیبیال قدامی و تنه تیبیوپرونئال تقسیم می‌شود. تنه شریان تیبیوپرونئال خود به دو شاخه شریان تیبیال خلفی و شریان پرونئال تقسیم می شود.شریان پوپلیتئال در ضمن عبور از حفرهٔ پوپلیتئال ۷ تا ۱۰ شاخهٔ جلدی، عضلانی، ژنیکولار و سورال می‌دهد. سیاهرگ صافن کوچک در این حفره به سیاهرگ پشت‌زانویی می‌پیوندد و این سیاهرگ، سرخرگ همنام خود را تا سوراخ اداکتور همراهی می‌کند.

شاخه‌های سرخرگ پشت‌زانویی عبارتند از: سرخرگ‌های زانوئی فوقانی میانی و جانبی، زانوئی میانی، ساق پائی، زانوئی تحتانی میانی و جانبی، درشت‌نی قدامی و خلفی ـ شبکه مفصل زانو، شبکه کشگکی.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش