باز کردن منو اصلی

سروش نوجوان عنوان مجله‌ای است که از فروردین ۱۳۶۷ تا اسفند ۱۳۸۵ منتشر می‌شد. تعداد ۲۲۸ نسخه از این ماهنامه در ۱۹ سال منتشر گردید.

سروش نوجوان
سردبیر محمدرضا سرشار (رهگذر)
سردبیران پیشین قیصر امین پور، فریدون عموزاده خلیلی، بیوک ملکی
دسته‌بندی نوجوانان
بسامد ماهانه
چاپ‌کننده شرکت انتشارات سروش
نخستین شماره فروردین ۱۳۶۷ تا اسفند ۱۳۸۵
شرکت شرکت انتشارات سروش
کشور  ایران
زبان فارسی
شاپا ۹۸۶۲-۱۰۲۱

این مجله در اردیبهشت ۱۳۹۶ به مناسبت زادروز قیصر امین پور مجددا آغاز به کار کرد.

منابعویرایش