سسک برگی

سرده‌ای از سسک‌های برگی

سسک برگی (نام علمی: Phylloscopus) نام یک سرده از تیره سسک‌های برگی است.

سسک برگی
سسک برگی، Phylloscopus
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پرندگان
زیررده: نوآروارگان
بالاراسته: نوپرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
زیرراسته: پرنده آوازخوان
تیره: سسک‌های برگی

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش