سقوط حران به محاصره و تصرف شهر حران، به عنوان آخرین پایگاه امپراتوری آشوری نو توسط نیروهای متحد پادشاهی ماد و امپراتوری بابل نو اشاره دارد.

سقوط حران
بخشی از تسخیر امپراتوری آشور توسط پادشاهی ماد و امپراتوری بابل
تاریخ۶۰۹-۶۱۰ پ.م[۱]
موقعیت
نتایج پیروزی پادشاهی ماد و امپراتوری بابل نو و سقوط امپراتوری آشور نو[۲][۳][۴]
طرف‌های درگیر
امپراتوری بابل نو
پادشاهی ماد
امپراتوری آشوری نو
دودمان بیست‌وششم مصر
فرماندهان و رهبران
نبوپلسر
هووخشتره
آشور-اوبالیت دوم
نخو دوم
قوا
نامشخص نامشخص
تلفات و ضایعات
نامشخص نامشخص

پیش زمینه ویرایش

امپراتوری آشور نو، که از سال ۶۳۹ پ.م از کاهش قدرت خود رنج می‌برد و در نهایت با حمله بابل و مادها به سرزمین‌های خود مواجه شد. شهر آرافا در ۶۱۵ پ.م و پس از آن آشور پایتخت مذهبی و قدیمی امپراتوری در ۶۱۴ پ.م، و سرانجام نینوا معروف، جدیدترین پایتخت آشور ، در ۶١٢ پیش از میلاد سقوط کرد. علی‌رغم کشتارهای وحشیانه پس از آن، آشوریان به عنوان یک نهاد سیاسی دوام آورده و تحت سلطنت پادشاه جدید خود، آشور-اوبالیت دوم، به حران فرار کردند. ایجاد حران به عنوان پایتخت جدید آشوری‌ها توجه پادشاه بابل، نبوپلسر و پادشاه مادها، هُووَخْشَتْرَه را جلب کرد که مصمم بودند برای همیشه خطر تهدید دوباره آشور را از بین ببرند.

محاصره ویرایش

گاهشمار آشوری پس از ۶۱۰ پ.م دیگر رویدادی ثبت نمی‌کند - تاریخ احتمالی محاصره. این محاصره یک سال دیگر ادامه داشت تا اینکه سرانجام شهر در ۶۰۹ پ.م سقوط کرد. از خود محاصره اطلاعات زیادی در دست نیست - فرض بر این است که آشور-اوبالیت دوم در جنگ کشته شده است.

عواقب ویرایش

با سقوط حران ، امپراتوری آشور به عنوان یک کشور حیات خود را از دست داد . بازماندگان ارتش امپراتوری آشور سابق با نیروهای مصری که در مگیدو جمع شده بودند ادغام شدند. در سال ۶۰۵ پ.م، بابلی‌‌ها دوباره موفق شدند، زیرا آنها مصری‌ها را به همراه بخشی از ارتش آشور سابق در کارکمیش شکست دادند و به مداخله مصر در خاور نزدیک خاتمه دادند.

پانویس ویرایش

  1. Lipschitz, Oded (2005). The Fall and Rise of Jerusalem: Judah Under Babylonian Rule (به انگلیسی). Eisenbrauns. p. 19. ISBN 978-1-57506-095-8.
  2. Liverani, Mario (2013-12-04). The Ancient Near East: History, Society and Economy (به انگلیسی). Routledge. p. 539. ISBN 978-1-134-75084-9.
  3. Frahm, Eckart (2017-06-12). A Companion to Assyria (به انگلیسی). John Wiley & Sons. p. 192. ISBN 978-1-4443-3593-4.
  4. Oxford Bible Atlas "Ashuruballit assumed control over what remained of Assyria in Haran, but Haran too was captured by the Medes and the Babylonians in 610 and the might of Assyria was ended"