سلطنت عدل سلطان‌نشینی چند قومی در دورهٔ میانهٔ اسلامی در شاخ آفریقا بود. بنیاد سلطنت عدل پس از سقوط سلطنت ایفات به‌دست صدرالدین دوم گذارده شد. دوران شکوه این حکومت در فاصلهٔ میان سال‌های ۱۴۵۵ تا ۱۵۷۷ میلادی بود. در اوج اقتدار، سلطنت عدل سراسر مناطق شاخ آفریقا تا شرق امپراتوری اتیوپی را در دست داشت. این سلطنت به‌دست باشندگان فلات هرر ساخته شد.

Sultanate of Adal

۱۴۱۵–۱۵۷۷
(۱۶۲ سال، خطا: نیازمند سال، ماه، روز معتبر هفته)
پرچم Adal
combination of three banners used by Ahmad al-Ghazi[۱]
پایتختZeila (original capital, as Emirate under سلطنت ایفات from 1415-1420)[۲]
Dakkar (new capital, as Sultanate from 1420-1520)[۲]
هرر (1520-1577)[۲] Aussa (1577-1577[۳]
زبان(های) رایجزبان سومالیایی، زبان هراری، زبان عربی، زبان گعز، زبان عفار
حکومتپادشاهی
سلطان، امام، امیر 
دوره تاریخیقرون وسطی
• بنیان‌گذاری
۱۴۱۵
• War against Yeshaq I
۱۴۱۵–۱۴۲۹
• Capital moved to Dakkar
۱۴۳۳
• Succession Crisis
۱۵۱۸–۱۵۲۶
• Capital moved to هرر
۱۵۲۰
۱۵۲۹–۱۵۴۳
• فروپاشی
۱۵۷۷
پیشین
پسین
Ifat Sultanate
Ottoman Empire
Sultanate of Harar
امروز بخشی ازHorn of Africa

منابع ویرایش

  1. "the king of Zeila [Imam Ahmad] ascended a hill with several horse and some foot to examine us: he halted on the top with three hundred horse and three large banners, two white with red moons, and one red with a white moon, which always accompanied him, and [by] which he was recognized." Richard Stephen Whiteway, The Portuguese expedition to Abyssinia in 1541-1543 as Narrated by Castanhoso, Kraus Reprint, 1967, p. 41
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ Lewis, I. M. (1999). A Pastoral Democracy: A Study of Pastoralism and Politics Among the Northern Somali of the Horn of Africa. James Currey Publishers. p. 17. ISBN 0-85255-280-7.
  3. Abir, Mordechai. Ethiopia and the Red Sea. Routledge. p. 139. Retrieved 19 January 2016.