سلول عقده‌ای

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سلول عقده‌ای یا سلول گانگلیون (به انگلیسی: Ganglion cell) یاخته‌ای است که در گانگلیون یافت می‌شود. این سلول‌ها سیگنال‌های خود را به شکل پتانسیل عمل از طریق فیبرهای عصبی بینایی به مغز ارسال می‌کنند. این سلول‌ها حتی اگر در حال تحریک هم نباشند ایمپالس‌های عصبی مداومی را با فرکانس متوسط ۵ بر ثانیه(هرتز) تولید می‌کنند. سیگنال بینایی با این طرح تحریکی پایه تداخل می‌کند. این سیگنال می‌تواند یا از نوع تحریکی بوده و تعداد ایمپالس‌ها را به بیش از ۵ بر ثانیه افزایش دهد یا از نوع مهاری بوده و تعداد ایمپالس‌ها را به کمتر از ۵ بر ثانیه و غالباً به صفر کاهش دهد.

یاخته عصبی: Ganglion cell
Ganglion cell -
موقعیتVaries by type
عملکردVaries but often excitatory projection
پیام‌رسانVaries but often glutamate
ریخت‌شناسیVaries

منابع و پانویسویرایش

  • گایتون، آرتور (۱۹۸۶). فیزیولوژی پزشکی. سوم. ترجمهٔ دکتر فرخ شادان. چهر. ص. ص ۱۶۳۹. پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)