سل ماژور (انگلیسی: G major) با مخفف (G) تنالیته‌ای است بر پایه نت سل و فواصل آن بر اساس گام ماژور است.

سل ماژور
گام نسبیمی مینور
گام موازیسل مینور
نمایانر ماژور
زیرنمایاندو ماژور
مترادفندارد
مرکب از نت‌های
سل، لا، سی، دو، ر، می، فادیز

تعریف ویرایش

گام سل ماژور شامل نت‌های : سل، لا، سی، دو، ر، می و فادیز است. این گام دارای یک علامت «دیز» در «سرکلید» است. گام سل ماژور:

 

مینور نسبی آن می مینور و گام موازی آن سل مینور است.

آثار در سل ماژور ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش