می مینور (انگلیسی: E minor) با مخفف Em، یک گام مینور بر پایهٔ نت می است.

می مینور E minor
گام نسبیسل ماژور G major
گام موازیمی ماژور
نمایانسی مینور
زیرنمایانلا مینور A minor
مترادفندارد
مرکب از نت‌های
می یا E، فا دیِز یا #F، سُل یا G، لا یا A، سی یا B، دو یا C، ر یا D

تعریف

ویرایش

گام می مینور بر سه نوع مینور تئوریک (طبیعی)، مینور هارمونیک و مینور ملودیک استوار است و گام بزرگ نسبی آن، سل ماژور است و علامت سرکلیدآن فا دیز است.

 
  • در گام می مینور هماهنگ (یا می مینور هارمونیک)، نت «ر» نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر می‌کند:
 
  • در صورتی که درجات ششم و هفتم در حالت بالارونده نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر کند و در حالت پایین‌رونده به حالت اصلی خود برگردد، می مینور نغمگی (یا می مینور ملودیک) است.
 

آثار در می مینور

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش