هفته اکتبر مهر محرّم
شنبه ۱۴ ۲۲ ۲۳
یکشنبه ۱۵ ۲۳ ۲۴
دوشنبه ۱۶ ۲۴ ۲۵
سه‌شنبه ۱۷ ۲۵ ۲۶
چهارشنبه ۱۸ ۲۶ ۲۷
پنجشنبه ۱۹ ۲۷ ۲۸
جمعه ۲۰ ۲۸ ۲۹

سه‌شنبه چهارمین روز هفته در گاهشمار خورشیدی و همچنین دومین روز هفته در تقویم میلادی است.

در ایران باستان هفته وجود نداشته‌است و گاهشماری نزد ایرانیان بر پایهٔ روزهای ماه بوده‌است. به این ترتیب که هر روز به ایزدی منسوب بوده و نامی داشته‌است. نمونه را روزِ نخستِ هر ماه، به نامِ هورمزد (هرمز)، روزِ دوم به نامِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روز شانزدهم به نامِ ایزدبانو آناهیتا نامیده شده بود و هر روز که نامش با نام ماه یکسان بود به نیایش و جشن مختص می‌شد. مفهومِ هفته از تمدن‌های همسایه، به ویژه، میان رودان در فرهنگ ایرانی شده و پس از اسلام صورت امروزی گرفته‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش