هفته آوریل فروردین رجب
شنبه ۳۱ ۱۱ ۱۴
یکشنبه ۱ ۱۲ ۱۵
دوشنبه ۲ ۱۳ ۱۶
سه‌شنبه ۳ ۱۴ ۱۷
چهارشنبه ۴ ۱۵ ۱۸
پنجشنبه ۵ ۱۶ ۱۹
جمعه ۶ ۱۷ ۲۰

سه‌شنبه بهرام شید ، چهارمین روز هفته در گاهشمار خورشیدی و همچنین دومین روز هفته در تقویم میلادی است.

در ایران باستان هفته وجود نداشته‌است و گاهشماری نزد ایرانیان بر پایهٔ روزهای ماه بوده‌است. به این ترتیب که هر روز به ایزدی منسوب بوده و نامی داشته‌است. نمونه را روزِ نخستِ هر ماه، به نامِ هورمزد (هرمز)، روزِ دوم به نامِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روز شانزدهم به نامِ ایزدبانو آناهیتا نامیده شده بود و هر روز که نامش با نام ماه یکسان بود به نیایش و جشن مختص می‌شد. مفهومِ هفته از تمدن‌های همسایه، به ویژه، میان رودان در فرهنگ ایرانی شده و پس از اسلام صورت امروزی گرفته‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش